?

Log in

No account? Create an account
Шуміла ковила. Музика І.Шамо, Слова В. Куринський - Постпсихология Валерия Куринского [entries|archive|friends|userinfo]
Постпсихология Валерия Куринского

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Шуміла ковила. Музика І.Шамо, Слова В. Куринський [Feb. 2nd, 2015|03:43 pm]
Постпсихология Валерия Куринского
postpsychology
[pplab2]
[Tags|]

«Шуміла ковила».
Музика І.Шамо, Слова В. Куринський. Виконує Тріо бандуристок українського радіо: Алла Шутько, Світлана Петрова, Антоніна Мамченко.

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=DaXanyBxw2Q


www.postpsychology.org
LinkReply